OFERTA

Wykonujemy realizacje szeregu pokrewnych brukarstwu usług budowlanych z zakresu małej architektury zewnętrznej, takich jak np: budowanie tarasów i schodów wejściowych do domów, stawianie ogrodzeń stalowych jak i murowanych klinkierowych czy granitowych, budowanie kwietników, skalniaków, oczek wodnych, grilli stacjonarnych, itp.

  • układanie kostki brukowej z przygotowaniem podbudowy,
  • ustawienie obrzeży chodnikowych,
  • ustawienie krawężnika drogowego,
  • naprawy pogwarancyjne.

USŁUGI OBEJMUJĄ:

  • wykonanie i utwardzenie podstawowej podbudowy pod nawierzchnię,
  • wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, piaskowej, z miału kamiennego lub z tłucznia – zależnie od rodzaju kostki oraz projektu,
  • ułożenie i utwardzenie (zawibrowanie) nawierzchni,
  • spoinowanie nawierzchni.

Dokładniejsze informacje na temat ceny oferowanych przez naszą firmę usług brukarskich uzgadniamy indywidualnie, z każdym naszym Klientem z uwagi na specyfikację branży. Zapraszamy do kontaktu!